Xe tải trung

Showing all 7 results

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 1950 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Powe
 • Kích thước thùng: 4470 x 1860 x 675/1880 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 1950 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4480 x 1860 x 1870/— mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 3490kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5180 x 2120 x 710/1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 3490kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5125 x 2155 x 1860/— mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 5750kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5780 x 2090 x 2050/— mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 5500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5600 x 2120 x 765/2050 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
942.605.046

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 5650 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6100 x 2100 x 2050/— mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km