Xe tải nặng

Showing all 6 results

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 14500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 9660 x 2370 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 6200kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6620 x 2330 x 2060 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 6250 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6600 x 2370 x 2050 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 6750 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 535 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 8011 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 8170 x 2370 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 7600 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 8300 x 2360 x 2270 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km